Dette er hvordan vi sammen kan Inkludere flere i Arbeidslivet

Les mer:

Tilgjengelig på Nett Tilpasset mobilen, så du kan gjøre alt mens du er på farta

Optimalisering & automatisering

Ved å automatisere og kombinere flere deltidsstillinger vil selskapene og arbeidslivet bli mer effektivt. Samtidig som vi gir flere tilgang til å få en bedre økonomi. Kazi´s visjon er å øke digitaliseringen i arbeidslivet ved å fokusere på de som står på utsiden. På den måten bruker man teknologien til å utvide arbeidsmarkedet i tillegg til og optimalisere den.

Kombiner flere deltistillinger

Ved å kombinere flere deltistillinger sammen vil man kunne oppnå og jobbe 100% selv på små deltidstillinger. Noe som gjør at de som er på vei inn i arbeidslivet kan bygge seg opp mot en 100% stilling mens de skaffer seg arbeidserfaring.

20% Deltids

30% Deltids

50% Deltids

0

Hvordan kan vi inkludere flere

Vi mener at vet å fokusere på Inngangsbarriere kan vi åpne for at flere kommer til. Kazi´s løsning er å gjøre det enklere for de som står på utsiden å prøve seg i arbeidsmarkedet uten å måtte ta en heltidsstilling/100% stilling.

Hvordan senke barriæene:

Fleksibilitet

Vi kjenner oss selv best, dagsformen kan variere, det er ikke alle dager vi yter likt. Vi mener de av oss som står på utsiden i dag har et ønske om å yte. Derfor burde vi fokusere på fleksibilitet, slik at alle dager kan tilpasses den enkelte.

Tilgang på det Sosiale

Å møte mennesker igjennom arbeidslivet er en vitkig del av dagens sosiale samfun. Vi mener det er viktig å åpne for at de som står utenfor i dag skal få tilgang på dette kolegialskapet.

Vi mener vi har nøkkelen for å gjøre små deltidsstillinger til en stabil hverdag som et godt springbrett for folk på vei inn i arbeidsmarkedet. En måte og få relevant arbeidserfaring slik at folk kan lande den fulltidsstillingen de selv ønsker.


Kollegialt fellesskap

Vi vet alle hvor viktig det å kunne arbeid sammen med andre. Målet vårt er å senke terskelen for å få del i dette fellesskapet. Da kan man selv styre balansen mellom fritid / jobb slik at mange flere får muligheten til å ta del i dette.

En vei inn i arbeidslivet

I dag er det mange som står på utsiden av arbeidslivet. Mange står kanskje på utsiden da de for eksempel ikke klarer å jobbe 100%. Med fleksibiliteten i Kazi vil vi kunne hjelpe flere til å tilpasse arbeidsmengden. Hvis du selv kan styre om og når du klarer å gjøre en jobb fra dag til dag, vil du kunne bidra med den jobben du klarer.


Åpent for alle

Ved å åpne for alle, gjennom at den enklte selv velger hvor mye de ønsker å arbeide, unngår vi å sette en grense for hvor arbeidslivet starter. Dette gjør at alle som i dag står på utsiden selv kan bidra etter eget ønske. Dermed ungår vi å forhåndsdefinerte hvordan arbeidsdagen skal se ut, slik at den passer til alle.

Erfaringer

Lisensfri AS kjørte Kazi platformen som en pilot høsten 2018 og våren 2019. Der ble Kazi testet ut på 50 tilkallingsvikarer fordelt over hele landet.

FAQ'S

Kazi er koordinerings plattformen som gjør at folk kan ha flere deltidsstillinger hos forskjellige arbeidsgivere og ikke et vikarbyrå. For å sikre de ansatte rettigheter mener vi det er viktig at de fortsatt er ansatt direkte hos arbeidsgiver.

Plattformen kan brukes i alle bransjer. Den vil ha størst nytte i små firmaer der det finnes små deltidsstillinger og man ikke klarer og øke til gjøre om til fulltidsstillinger alene.

Kazi er ment for de som trenger midlertidig fleksibilitet. For eksempel de som går arbeidsledige, eller av ulike grunner ønsker å teste ut sin arbeidskapasitet i nye arbeidsoppgaver. Kazi er også ment for de som trives med stor fleksibilitet, for eksempel studenter og unge.

Kazi kan kjøres over hele landet. Kazi kalkulerer reiselengde til jobb for den individuelle arbeidstaker og i beregner transportkostnader når den sammenligner hvilket oppdrag som vil lønne seg mest for den enkelte. Dette gjør at folk kan ha arbeidsgivere lengre unna som en backup selv om Kazi prioriterer de lokale arbeiderne.

Ja, dere lager en prioritert rekkefølge. På den måten kan Kazi vekte mellom hvilke ansatte dere helst vil ha inn neste gang. Denne prioriteringen kun synlig for dere som arbeidsgiver og gjør at dere kan prioritere mest jobb til de dere er mest fornøyd med.

Det finnes ingen begrensing på hvor mange dere kan knytte opp til poolet deres. Vi anbefaler å legge mange nok til at dere ikke trenger å ty til vikarbyråer og overtid. Kazi vil lage prognoser på hvor stor kapasitet dere har i poolet, og varsle om dere poolen deres står i fare for å går tom.

Ja, hvis andre selskap har rekruttert de samme ansatte vil de kunne jobbe for flere. Kazi vil kalkulere dette inn i prognosene om tilgjengelig kapasitet, og varsle om dere burde legge til flere vikarer.

Dere velger selv hvor tidlig dette skal skje. Vi anbefaler å utsette låsingen til dagen før for å gi de ansatte størst mulig fleksibilitet, men er dette vanskelig for deres bedrift kan dere enkelt sette avklaringen tidligere.

Er du en del av pilot testingen nå er Kazi gratis og bruke. Kazi er planlagt å koste 1-3% av tilkallingen. Dette er en betydelig lavere enn vikarbransjen som i dag fort kan legge på flere titalls prosentpoeng i påslag.

For dere vil den største besparelsen være i redusert arbeidstid tid for å hente inn vikarer. Da dette går automatiske kan dere bruke ressursene deres på andre viktige saker.

Ja, du kan vekte dine arbeidsgivere opp mot hverandre. Så vil Kazi prøve og vekte vaktene dine etter denne prioriteringen. Kazi vil vekte dette opp mot hvor mye du tjener hos de forskjellige arbeidsgiverne. Så du kan ta alle oppdrag fra en "favoritt" arbeidsgiver samtidig som du fyller resten av kalenderen for å sikre inntekt.

Du må få arbeidskontrakt og opplæring av en arbeidsgivere. Du kan gjennom Kazi søke etter andre lignende arbeidsgivere i nærområdet ditt som allerede er i Kazi. Ta kontakt med dem og forhøre om de trenger flere folk.

Når du åpner kalenderen din kaller vi det ønsket arbeidstid, vi prøver da å fylle denne tiden slik at du skal få jobb. Men vi kan ikke garantere at det var en vakt og ta. Du kan derfor tenke på potensiell arbeidstid som fritid men med potensialet for jobb. Normalt vil det avklares dagen før om det ble fritid eller arbeidstid.

Prosenten på kalenderen representerer hvor stor sjansen er for at det blir arbeidstid eller fritid. Har du 80% på alle dagene en uke antar vi at en av dem vil falle igjennom. Prosentsatsen oppdaterer seg fortløpende etterhvert som det kommer inn flere vakter og tiden nærmer seg.

Når du har åpnet for potensiell arbeidstid er det viktig at du er klar for å jobbe! Når det avklares hvor du skal arbeide, vil arbeidsgiver få vite at du dekker denne vakten. Du må sjekke hvor du har fått jobb og møte opp til tiden. Så det er viktig og holde kalenderen oppdatert hvis du ikke vil jobbe en dag.

Hvis du ønsker og stenge en dag og heller ha fritid kan du tenkte på prosentsatsen som en indikator på hvor lett det er å ta seg fri, er det 75% sjanse for jobb er sjansene store for at det er en vakt det er lett å bytte bort. Når du prøver å stenge vil Kazi automatisk sjekke om noen andre kan ta vakta så du får avklaring med en gang.

Har du andre Spørsmål ?

Kom gjærne med innspill og tilbakemeldinger.

Til Facebook

Appen

Appen er tilgjengelig på nett og kjører på alle platformer.

Du finner appen på app.kazi.no