Koronatiltak:

Som et koronatiltak, er Kazi nå gratis til bruk for hele Norge!

Tilgjengelig på Nett Tilpasset mobilen, så du kan gjøre alt mens du er på farta

Felles reserver

Ekstra beredskap!

Som et koronatiltak , har vi opprettet en oversikt over tilgjengelig arbeidskraft, et arbeidskraftspool. Slik kan vi hjelpe å sikre bemanningen i disse koronatider. Alle som kan jobbe innen disse områdene oppfordres til å registrere seg som tilgjengelige arbeistakere. Slik blir de synlige for arbeidsgivere som søker arbeidskraft til sine drifter.

 • Bemanning til helsesektoren
  • Sykepleier
  • Vernepleier
  • Helsefagarbeidere
  • Assistenter
 • Bemanning til dagligvaresektoren
  • Butikkmedarbeider
  • Lagermedarbeider
 • Bemanning til transportsektoren
  • Lastebilsjåfør
  • Rutebilsjåfør
  • Taxisjåfør

Ta kontakt for opprettelsen av ytterligere felles pool.

Plattformen er for øyeblikket i beta så enkelte bugs vil forekomme, vi valgte å gjøre platformen tilgjengelig for alle nå på grunn av koronna situasjonen. Hvis du finner bugs eller problemer, setter vi stor pris på tilbakemeldinger.

Hvordan det funker

I disse korona tider er det mange som permitteres. Samtidig er det mange samfunnsroller vi alle er avhengige av. Kazi er et samfunnsverktøy som kan fylle disse essensielle stillingene. Slik sikrer vi at samfunnet ikke stopper opp.

Hvordan gjøres det

Meld deg tilgjengelig

Lite aktivitet på jobben? Meld inn hvilke dager du er tilgjengelig og sett deg som disponibel i et felles pool. Slik blir du synlig for de som trenger deg.

Hent inn folk

Styrer du en bedrift, kan du hente inn folk når du trenger flere. Systemet vil sette deg i kontakt med noen som er tilgjengelige.

Når systemet setter dere i kontakt, vil navn, telefon, by og bransje bli utvekslet mellom dere.


Nasjonal dugnad

Vi ser at denne nye situasjonen legger et enormt trykk på våre bedrifter og institusjoner. Våre kunder uttrykte at Kazi var et godt verktøy så vi valgte å åpne systemet opp for alle. Dette er ikke tiden for å sitte og telle penger, nå er tiden inne for å hjelpe hverandre der vi kan.

Nasjonalt & lokalt

Plattformen kjører desentralisert over hele landet. Dermed kan du sette opp egne lokale pools for å raskere koordinere logistikken lokalt.

Rask avklaring

Vi har lenge jobbet mot å gjøre koordineringen av vikarer raskere og mer autonom. Under denne unntakssituasjonen er koordineringsbehovet betydelig større. Vi håper denne plattformen kan hjelpe med å gjøre koordineringjobben lettere


Erfaringer

Lisensfri AS kjørte Kazi-platformen som en pilot høsten 2018 og våren 2019. Der ble Kazi testet på 50 tilkallingsvikarer fordelt utover hele landet.

FAQ'S

Plattformen kan brukes i alle bransjer. Den vil ha størst nytte i små bedrifter der det finnes små deltidsstillinger og man ikke nødvendig vis kan gjøre de om til fulltidsstillinger.

Kazi kan kjøres over hele landet. Kazi kalkulerer reiselengde til jobb for den individuelle arbeidstaker og i beregner transportkostnader når den sammenligner hvilket oppdrag som vil lønne seg mest for den enkelte. Dette gjør at folk kan ha arbeidsgivere lengre unna som en backup selv om Kazi prioriterer de lokale arbeiderne.

Ja, dere lager en prioritert rekkefølge. På den måten kan Kazi vekte mellom hvilke ansatte dere helst vil ha inn neste gang. Denne prioriteringen kun synlig for dere som arbeidsgiver og gjør at dere kan prioritere mest jobb til de dere er mest fornøyd med.

Det finnes ingen begrensing på hvor mange dere kan knytte opp til poolet deres. Vi anbefaler å legge mange nok til at dere ikke trenger å ty til vikarbyråer og overtid. Kazi vil lage prognoser på hvor stor kapasitet dere har i poolet, og varsle om dere poolen deres står i fare for å går tom.

Dere velger selv hvor tidlig dette skal skje. Vi anbefaler å utsette låsingen til dagen før for å gi de ansatte størst mulig fleksibilitet, men er dette vanskelig for deres bedrift kan dere enkelt sette avklaringen tidligere.

Grunner Coronna gjør vi platfromen gratis å bruke for alle, dette er vårt bidrag til å felles stå rustet i denne sitvasjonen

Er du en del av pilot testingen nå er Kazi gratis og bruke. Kazi er planlagt å koste 1-3% av tilkallingen. Dette er en betydelig lavere enn vikarbransjen som i dag fort kan legge på flere titalls prosentpoeng i påslag.

Ja, du kan vekte dine arbeidsgivere opp mot hverandre. Så vil Kazi prøve og vekte vaktene dine etter denne prioriteringen. Kazi vil vekte dette opp mot hvor mye du tjener hos de forskjellige arbeidsgiverne. Så du kan ta alle oppdrag fra en "favoritt" arbeidsgiver samtidig som du fyller resten av kalenderen for å sikre inntekt.

Du må få arbeidskontrakt og opplæring av en arbeidsgivere. Du kan gjennom Kazi søke etter andre lignende arbeidsgivere i nærområdet ditt som allerede er i Kazi. Ta kontakt med dem og forhøre om de trenger flere folk.

Når du kobler deg til et felles pool vil systemet kunne tipse bedrifter om at du er ledig hvis de mangler noen.

Når du har åpnet for potensiell arbeidstid er det viktig at du er klar for å jobbe! Når det avklares hvor du skal arbeide, vil arbeidsgiver få vite at du dekker denne vakten. Du må sjekke hvor du har fått jobb og møte opp til tiden. Så det er viktig og holde kalenderen oppdatert hvis du ikke vil jobbe en dag.

Hvis du ønsker og stenge en dag og heller ha fritid kan du tenkte på prosentsatsen som en indikator på hvor lett det er å ta seg fri, er det 75% sjanse for jobb er sjansene store for at det er en vakt det er lett å bytte bort. Når du prøver å stenge vil Kazi automatisk sjekke om noen andre kan ta vakta så du får avklaring med en gang.

Har du andre Spørsmål ?

Kom gjærne med innspill og tilbakemeldinger.

Til Facebook

Appen

Appen er tilgjengelig på nett og kjører på alle plattformer.

Du finner appen på app.kazi.no