Et unik tilpasset automatisk

Tillkallings pool

Unngå å ringe en og en, koordiner heller med et tastetrykk Lag ditt pool nå Les mer

Tilgjengelig på Nett Tilpasset mobilen, så du kan gjøre alt mens du er på farta

Hvordan det fungerer

Alle dine tilkallingsvikarer kan på forhånd sette opp i Kazi hvilke tider de har mulighet til å jobbe. Dette gjør at du umiddelbart kan få svar på om noen kan ta en ekstra vakt ved frafall eller sykdom.

Kazi kan overvåke hvor stor kapasitet som til en hver tid er tilgjengelig og samtidig gi dine vikarer indikasjon på når det er behov, selv før behovet oppstår.

Lag et pool
Forhonds koordinering
Raskere tilkalling

Fordeler

Siden vi koordinere på forhond oppnår vi en del fordeler i hverdagen:

Minimalistisk tema

Vi unngår unødvengie trykk og fokuserer på å holde ting oversiklitg.

Oppretholde kontakt

Da alt gjøres automatisk kan du enklet oppretholde et større pool.


Butikk 1

Butikk 2

Porto

Butikk 1

Butikk 2


Øk kapasiteten

Med Kazi kan en arbeidstager være registrert under flere avdelinger, lokasjoner, eller arbeidsgivere. Om det er en matvarekjede med mange butikker, taxinæring, vakthold eller i helsevesenet, kan Kazi forenkle det å kalle inn vikarer på tvers av de tradisjonelle måtene vi har organisert arbeidslivet på til nå.

Raskt oppsett

Kazi kan settes opp på minutter. Registrer din bedrift, opprett et pool og legg til dine tilkallingvikarer. Sett opp en arbeidsplan tilpasset ditt behov og du er klart til å spare tid.

Start nå

Erfaringer

Lisensfri AS kjørte Kazi platformen som en pilot høsten 2018 og våren 2019. Der ble Kazi testet ut på 50 tilkallingsvikarer fordelt over hele landet.

FAQ'S

Kazi er koordinerings plattformen som gjør at folk kan ha flere deltidsstillinger hos forskjellige arbeidsgivere og ikke et vikarbyrå. For å sikre de ansatte rettigheter mener vi det er viktig at de fortsatt er ansatt direkte hos arbeidsgiver.

Plattformen kan brukes i alle bransjer. Den vil ha størst nytte i små firmaer der det finnes små deltidsstillinger og man ikke klarer og øke til gjøre om til fulltidsstillinger alene.

Kazi er ment for de som trenger midlertidig fleksibilitet. For eksempel de som går arbeidsledige, eller av ulike grunner ønsker å teste ut sin arbeidskapasitet i nye arbeidsoppgaver. Kazi er også ment for de som trives med stor fleksibilitet, for eksempel studenter og unge.

Kazi kan kjøres over hele landet. Kazi kalkulerer reiselengde til jobb for den individuelle arbeidstaker og i beregner transportkostnader når den sammenligner hvilket oppdrag som vil lønne seg mest for den enkelte. Dette gjør at folk kan ha arbeidsgivere lengre unna som en backup selv om Kazi prioriterer de lokale arbeiderne.

Ja, dere lager en prioritert rekkefølge. På den måten kan Kazi vekte mellom hvilke ansatte dere helst vil ha inn neste gang. Denne prioriteringen kun synlig for dere som arbeidsgiver og gjør at dere kan prioritere mest jobb til de dere er mest fornøyd med.

Det finnes ingen begrensing på hvor mange dere kan knytte opp til poolet deres. Vi anbefaler å legge mange nok til at dere ikke trenger å ty til vikarbyråer og overtid. Kazi vil lage prognoser på hvor stor kapasitet dere har i poolet, og varsle om dere poolen deres står i fare for å går tom.

Ja, hvis andre selskap har rekruttert de samme ansatte vil de kunne jobbe for flere. Kazi vil kalkulere dette inn i prognosene om tilgjengelig kapasitet, og varsle om dere burde legge til flere vikarer.

Dere velger selv hvor tidlig dette skal skje. Vi anbefaler å utsette låsingen til dagen før for å gi de ansatte størst mulig fleksibilitet, men er dette vanskelig for deres bedrift kan dere enkelt sette avklaringen tidligere.

Er du en del av pilot testingen nå er Kazi gratis og bruke. Kazi er planlagt å koste 1-3% av tilkallingen. Dette er en betydelig lavere enn vikarbransjen som i dag fort kan legge på flere titalls prosentpoeng i påslag.

For dere vil den største besparelsen være i redusert arbeidstid tid for å hente inn vikarer. Da dette går automatiske kan dere bruke ressursene deres på andre viktige saker.

Ja, du kan vekte dine arbeidsgivere opp mot hverandre. Så vil Kazi prøve og vekte vaktene dine etter denne prioriteringen. Kazi vil vekte dette opp mot hvor mye du tjener hos de forskjellige arbeidsgiverne. Så du kan ta alle oppdrag fra en "favoritt" arbeidsgiver samtidig som du fyller resten av kalenderen for å sikre inntekt.

Du må få arbeidskontrakt og opplæring av en arbeidsgivere. Du kan gjennom Kazi søke etter andre lignende arbeidsgivere i nærområdet ditt som allerede er i Kazi. Ta kontakt med dem og forhøre om de trenger flere folk.

Når du åpner kalenderen din kaller vi det ønsket arbeidstid, vi prøver da å fylle denne tiden slik at du skal få jobb. Men vi kan ikke garantere at det var en vakt og ta. Du kan derfor tenke på potensiell arbeidstid som fritid men med potensialet for jobb. Normalt vil det avklares dagen før om det ble fritid eller arbeidstid.

Prosenten på kalenderen representerer hvor stor sjansen er for at det blir arbeidstid eller fritid. Har du 80% på alle dagene en uke antar vi at en av dem vil falle igjennom. Prosentsatsen oppdaterer seg fortløpende etterhvert som det kommer inn flere vakter og tiden nærmer seg.

Når du har åpnet for potensiell arbeidstid er det viktig at du er klar for å jobbe! Når det avklares hvor du skal arbeide, vil arbeidsgiver få vite at du dekker denne vakten. Du må sjekke hvor du har fått jobb og møte opp til tiden. Så det er viktig og holde kalenderen oppdatert hvis du ikke vil jobbe en dag.

Hvis du ønsker og stenge en dag og heller ha fritid kan du tenkte på prosentsatsen som en indikator på hvor lett det er å ta seg fri, er det 75% sjanse for jobb er sjansene store for at det er en vakt det er lett å bytte bort. Når du prøver å stenge vil Kazi automatisk sjekke om noen andre kan ta vakta så du får avklaring med en gang.

Har du andre Spørsmål ?

Kom gjærne med innspill og tilbakemeldinger.

Til Facebook

Appen

Appen er tilgjengelig på nett og kjører på alle platformer.

Du finner appen på app.kazi.no